Herroepingsrecht

HERROEPINGSRECHT

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring sturen (Weingut Friderichs, Moselweinstr.46, 56820 Senheim, telefoon:+49 (0) 2673/4320, e-mail:info@weingut-friderichs.de) (bijv. een brief verzonden per post of een e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt het onderstaande voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U heeft de goederen onmiddellijk bij ons en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract

Wijnmakerij Friderichs
Moselweinstrasse 46
D-56820 Senheim

om te worden teruggegeven of overhandigd. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren. In ons bedrijf betekent dit dat reeds geopende flessen niet uit de handel kunnen worden genomen.

EINDE HERROEPING

VOORBEELD HERROEPINGSFORMULIER

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan [naam, adres en eventueel faxnummer en e-mailadres van de ondernemer moeten door de ondernemer worden ingevuld]:

- Ik/wij (*) herroep/herroep hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.